Denne bloggens primære funksjon er å være et sted for å diskutere artikler på Humanist.no, nettsiden til tidsskriftet Humanist, som gis ut av Human-Etisk Forbund.


torsdag 24. mars 2011

Leder 1/11: Ingen liker å bli lurt

Humanist nr 1/2011 er gått til trykk og er ute hos abonnentene om et par uker. Lederen er av det aktuelle slaget og publiseres derfor her nå:

Human-Etisk Forbunds kampanje Ingen liker å bli lurt er så langt en ubetinget suksess. I skrivende stund liker over 6200 mennesker dens Facebook-side og får dermed oppdateringer fra kampanjen. I Oslo, Bergen og Trondheim fylte James Randi møtelokalene til randen – og vel så det.

I Oslo måtte anslagsvis fem hundre tilskuere snu i døren fordi det var fullt. Det er selvsagt beklagelig, men samtidig et tegn på at kampanjen har truffet en nerve i tiden. Dét er gledelig. Kampanjen er blitt kritisert for å være respektløs. Gjerne med utgangspunkt i følgende passasje fra Norsk Humanistmanifest 2006:

«Humanismen er uten forestillinger om guder eller andre overnaturlige makter, men understreker verdien av respekt for andre menneskers livssynsvalg og toleranse for innholdet i deres livssyn. Humanister kjemper for livssynsfrihet, som inkluderer retten til frihet fra religion.»

Kritikken er forfeilet. Det er ingen motsetning mellom det å respektere andre menneskers livssynsvalg og å kritisere innholdet i deres livssyn. Tvert i mot. Å respektere andre menneskers valg innebærer at man tar disse valgene på alvor. Det inkluderer å kritisere standpunkter som er klart kritikkverdige.

At vi skal ha toleranse for innholdet i andres livssyn, betyr ikke at vi ikke kan kritisere disse livssynene. På samme måte som toleranse for andre politiske standpunkter enn våre egne på ingen måte er til hinder for å diskutere politikk. Det innebærer derimot at vi må lære oss å leve med uenighet – både i politikken og i livssynssammenheng.

Humanister kritiseres tidvis for ikke å fremheve det positive innholdet i sitt livssyn. Det er nettopp dét denne kampanjen gjør. Humanismen er et rasjonalistisk livssyn, som særlig vektlegger vitenskapelig metode. Manifestet sier det slik:

«Humanismen fremholder verdien av undring og anser at pålitelig, etterprøvbar kunnskap blir til gjennom en pågående prosess av observasjon, evaluering og revisjon. Vitenskapelige teorier og resultater er ikke eviggyldige sannheter og må underlegges kritisk granskning og etterprøving.»

Kampanjen kritiserer de som tjener penger på andre menneskers sykdom og frykt. Det er både god rasjonalisme og god etikk. Det er kort sagt god humanisme.